Wednesday, November 30, 2022
  • time : 20:40:6
  • Date : Mon Aug 29, 2022
  • item visited : 30
  • news code : 170984
روابط عمومی پژوهشکده سبزی و صیفی
بازدید ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی و رئیس پژوهشكده سبزی و صیفی از برنامه تولید بذر سبزی و صیفی بخش خصوصی

در بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۷ شهریور آقای دکتر طاهری رییس موسسه علوم باغبانی و آقای دکتر خدادادی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی به همراه آقای دکتر محمودی و همکاران شرکت دانش بنیان موسسه چغندرقند و با حضور بخش خصوصی از فعالیت‌های تولید بذر فضای باز سبزی و صیفی آن شرکت از جمله کدو آجیلی فلفل و گوجه فرنگی در مزرعه کمال شهر بازدید کردند. پس از بازدید حاضران در خصوص راه کارهای تسریع در مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و نحوه مشارکت و مساعدت موسسه علوم باغبانی در این امر بحث و تبادل نظر کردند. در این بازدید بخش خصوصی حاضر آقای مهندس مومنی به ضرورت تولید بذر بر اساس شناخت بازار و نیاز و سفارش تولید کننده پرداختند. بازدید در ساعت ۱۷ پایان یافت.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.3.0
    V6.0.3.0