• time : 00:00
  • Date : Mon Jul 25, 2022
  • item visited : 167
ستاد پژوهشکده سبزی و صیفی
برگزاری جلسه با ریاست جدید موسسه تحقیقات علوم باغبانی
روابط عمومی پژوهشکده سبزی و صیفی

روز شنبه مورخ 1401/5/1 ساعت ۹ صبح همکاران پژوهشکده سبزی و صیفی در جلسه ای با حضور دکتر طاهری ریاست جدید موسسه تحقیقات علوم باغبانی به بیان وظایف پژوهشی  و اداری خود پرداخته و با سیاست های جدید موسسه آشنا شدند. در این جلسه دکتر خدادادی ریاست محترم پژوهشکده ضمن معرفی تک تک همکاران گزارشی از دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده به خصوص در زمینه تعامل با بخش خصوصی و در راستای رفع چالش های اساسی سبزی و صیفی به ویژه تولید بذر هیبرید در محصولات گلخانه ای پرداختند. ایشان به کمبود زمین آزمایشیْ کمبود نیروی محقق و ضرورت تلفیق بخش مانده در موسسه اصلاح بذر در پژوهشکده تاکید کردند. در این جلسه دیگر همکاران نیز به بیان فنی وظایف خود پرداختند. آقای دکتر طاهری نیز قول مساعدت و حمایت از پژوهشکده را دادند و به ضرورت حضور بیشتر همکاران محقق در عرصه های بخش خصوصی پرداختند.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.9.0
    V6.1.9.0