Friday, June 2, 2023
  • time : 14:9:55
  • Date : Wed Jun 29, 2022
بازدید از پروژه های تحقیقاتی سیر مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی همدان
روابط عمومی پژوهشکده سبزی و صیفی

      در روز دوشنبه مورخ 30 خرداد ماه سال جاری آقای دکتر خدادادی ریاست محترم پژوهشکده در معیت آقای دکتر ایمانی معاونت محترم پژوهشی و آقای دکتر مهدی آقابیگی مدیر محترم فناوری و مدیریت تولید پژوهشکده از پروژه های اصلاحی و کلون های امیدبخش سیر که توسط آقای دکتر عالم خومرام در سطح بیش از یک هکتار اجرا شده بود، بازدید و در روند اجرای آزمابشات قرار گرفتند. آقای دکتر خدادادی از تلاش و دقت آقای دکتر خومرام در اجرای آزمایشات و دست یابی به کلون های امید بخش سیر و مسئولین محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی همدان در فراهم کردن امکانات لازم جهت اجرای آزمایشات قدردانی کردند.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.3.0
    V6.0.3.0