• ساعت : ۱۲:۱۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
بازدید رییس پژوهشكده سبزی و صیفی از ایستگاه خیرآباد زنجان

در روز چهار شنبه مورخ 99/11/4 ، آقای دکتر خدادادی، رییس پژوهشکده سبزی و صیفی از برنامه اصلاحی پیاز قولی قصه زنجان و کشت توده مذکور در ایستگاه خیر آباد زنجان بازدید نمودند. در این بازدید، دکتر حاجیان فر، دکتر مرادی ( ریاست محترم مرکز)، و آقایان دکتر عظیمی و دکتر داد رس ، محققان استانی ، حضور داشتند. از کلکسیون آویشن های ایرانی در ایستگاه نیز بازدید شد. در این بازدید و جلسه برگزار شده مقرر شد:

- برنامه بهبود توده پیاز استان بطور سالیانه در سطح دو هزار متر مربع انجام شود

- اصلاح سیر در ایستگاه طارم و با هماهنگی مرکز همدان و دکتر خو مرام با لحاظ نمودن طارم در پروژه ملی سازگاری پیگیری شود. ضمنا مقرر شد همکاران زنجانی سریعا کلونهای امید بخش سیر را در همدان تا ده روز آینده آماده نمایند.

- مقرر گردید یک هکتار از اراضی پایین دست ایستگاه طارم برای تحقیقات سبزی و صیفی، اصلاح شود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0