• ساعت : ۰۷:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 70
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده
نشست تخصصی با مدیران وزارت جهاد كشاورزی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده، جلسه ای روز یکشنبه مورخ 20 خرداد 1403 در خصوص  جمع بندی آسیب ها چالش ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توسعه گلخانه ها در کشور، با حضور  برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سایر موسسات تحقیقاتی و آقای دکتر آزادی ریاست پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده در محل موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برگزار شد.


photo_6385360103635489410.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0