ارتباط مستقیم با ریاست پژوهشکده

 

 


دکتر رضا آزادی گنبد
r.azadi@areeo.ac.ir

تلفن: 34095075-026
 


Journal of research in Horticultural Science


آمار بازدید
General Statistics
Total Site Statistics 57075
Best Site Statistics Day 6/2/2024
Best Site Statistics Count 326
Today Site Statistics 7
Yesterday Site Statistics 4

اخبار پژوهشکده
news categories 
نشست تخصصی با نمایندگان موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده نشست تخصصی با نمایندگان موسسه تحقیقات جنگل و مراتع 
event date : Sun Jun 16, 2024  |  item visited : 148
بازدید از گلخانه طرح پژوهشی ارقام گوجه فرنگی
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده بازدید از گلخانه طرح پژوهشی ارقام گوجه فرنگی 
event date : Sun Jun 16, 2024  |  item visited : 65
نشست تخصصی با مدیران وزارت جهاد كشاورزی
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده نشست تخصصی با مدیران وزارت جهاد كشاورزی 
event date : Mon Jun 10, 2024  |  item visited : 69
كارگروه تخصصی بررسی پروپوزال و گزارشات نهایی
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده كارگروه تخصصی بررسی پروپوزال و گزارشات نهایی 
event date : Wed May 29, 2024  |  item visited : 81
بازدید از گلخانه تولید نشا موسسه رویان كشت
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده بازدید از گلخانه تولید نشا موسسه رویان كشت 
event date : Tue May 28, 2024  |  item visited : 82
نشست تخصصی با اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی ایران
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده نشست تخصصی با اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی ایران 
event date : Tue May 28, 2024  |  item visited : 70
نشست هم اندیشی در خصوص تدوین الگوی تولید در محیط های كنترل شده و گلخانه
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده نشست هم اندیشی در خصوص تدوین الگوی تولید در محیط های كنترل شده و گلخانه 
event date : Wed May 15, 2024  |  item visited : 85
اجرای طرح های مشترك فی مابین با پژوهشكده بیوتكنولوژی
روابط عمومی پژوهشکده گلخانه و محیط های کنترل شده اجرای طرح های مشترك فی مابین با پژوهشكده بیوتكنولوژی 
event date : Wed May 15, 2024  |  item visited : 79
Page1of3123.Next.GO

6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0